Lediga Lokaler Stockholm

Hitta lediga lokaler i Stockholm till låga priser
Intresseanmälan
Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!

Lämna tomt:


Lokaler Stockholm – Hitta den perfekta lokalen

Att hitta den perfekta affärslokalen

Att hitta det perfekta läget för din lokal är ofta en av de viktigare faktorerna – och det bidrar till framgång eller misslyckande för ditt nya företag. Du måste hitta den perfekta lokalen att starta och göra dina affärer från.

Jag har känt företagare som gått konkurs, trots att deras affärsidé var rent lysande, eftersom de valt fel läge för sin lokal. En vän investerade pengar i ett kafé med ett tema liknande Starbucks precis vid en tidpunkt då det var stor efterfrågan.

Han startar sin verksamhet i en gränd, precis bortanför den största shoppinggatan. Han gjorde allt rätt, bortsett från valet av affärslokal. Även om hans hyra var mycket lägre än den skulle varit 50 meter längre bort på huvudgatan, bidrog valet till hans fall. Passerande trafik och besökare var inte beredd att ta en liten omväg för att få kaffe, te, kex eller en kaka.
En annan vän startade en kontorsbutik bredvid en framgångsrik partihandel. Gissa vad som hände? Han blev mycket framgångsrik. När alla detaljhandelsföretag skulle fylla på sina lager hos partihandeln, passade de på att besöka honom först eftersom han ”låg på vägen” dit. Försäljningen av kontorsmaterial rasade hos partihandeln och gick från noll i omsättning till betydande vinster hos min vän under det första året. Hans verksamhet är blomstrande än i dag.

När du väljer lokaler, måste du först ta dina kunders behov i beaktande. Var gör dina idealkunder täta och regelbundna besök? Hur kommer de dit? Är det till fots, med bil eller kollektivtrafik? Ta det i beaktande när du letar efter den perfekta lokalen, så att det är lätt för dem att besöka dig. Om de så bara måste at en liten omväg, så kanske du upptäcker att de inte gör det. Om de inte kan hitta parkering är chansen stora att de skippar ett besök hos dig.

 

Läget kommer alltid först, men sedan ska du fundera på om du ska köpa eller hyra en lokal. Att köpa är alltid att föredra att hyra, men det finns omständigheter då det är vettigt att hyra. När vi expanderade vår verksamhet, efter att ha fått vår första företagskund, behövde vi stora lokaler. 20 gånger större än den lokal vi hade. Vi stod inför ett tufft ekonomiskt klimat om många tillverkande företag var på väg att stänga och flytta sin produktion till Fjärran Östern. Uthyrning kollapsade nästan på vissa industriområden och vi kunde hyra lokaler till bottenpriser och förhandla om ett långsiktigt hyresavtal. Om vi ​​varit tvungna att köpa lokalerna, så skulle våra amorteringar ha varit betydligt högre.
Tala med din bank och revisor samt ta expertråd när du har hittat det perfekta läget och ska ta beslut om att hyra eller köpa. Ditt företags förutsättningar och lokala hyresvärdet kommer att spela en viktig roll i beslutsprocessen.

Om ditt företag växer snabbt, kan du överväga ett kortsiktigt hyresavtal, eftersom du troligen kommer behöva flytta till större lokaler inom ett par år. Om ditt företag däremot är på en nivå som du är nöjd med och du inte behöver tänka på vidare tillväxt, fundera då på att köpa dina lokaler eller förhandla fram ett långsiktigt hyresavtal.

Att hitta rätt lokal är en viktig del i nyckeln till din framtida tillväxtpotential. Ta din tid, hitta den perfekta lokalen oavsett vad och vara beredd att betala för det bästa läget.

Fastighetsjurist – Information gällande lokaler

Varför skulle du behöva en Premises Liability Lawyer?

Information om Premises Liability Law

 

Premises Liability Law, eller lagen om skadeståndsansvar för lokaler, är det regelverk som gör ägare av mark eller lokaler ansvariga för de skador som drabbar personer som befinner sig i lokalerna.

Om du har blivit skadad på annan persons egendom har den personen ett ansvar för dig och din säkerhet. Oavsett om olyckan inträffade i en butik, i ett hem, på ett kontor eller i kommersiella fastigheter så du har juridiska rättigheter och du kan rätt att ställa ersättningsanspråk.

En personskada som uppstår när någon halkar, snubblar eller faller på grund av ett orimligt farligt tillstånd (eller skick på lokalen) på annans egendom täcks av Premises Liability Law.  Sådana farliga tillstånd som inte rättas till existerar bara eftersom fastighetsägaren (eller chefen) är:

• känner till situationen, men inte vidtar de åtgärder som behövs för att rätta till det, vilket leder till olyckor som annars skulle ha kunnat undvikas
• okunnig om ett farligt tillstånd, trots att det inte är svårt att upptäcka det
• eller omedvetna om att de har skapat en risksituation genom sitt vårdslöst beteende

Definitionen av farligt enligt Premises Liability Law

 

En Premises Liability Lawyer (lokalskadeståndsadvokat) definiera faror som ”farliga förhållanden som kan hittas på offentliga, privata eller kommersiella fastigheter” och som innefattar något av följande:

• hala eller ojämna golv
• farliga, utskjutande föremål
• fallande skräp

• osäkra ansamlingar av is eller snö

Den här lagen är det regelverk som lägger ansvaret för ev. skador som drabbar personer på ägare av den mark eller de lokaler som personen befunnit sig i när de drabbades av skadan.

 

Så, om du har blivit skadad på annan persons egendom har den personen ett ansvar för dig och din säkerhet. Oavsett om olyckan inträffade i en butik, i ett hem, på ett kontor eller i kommersiella fastigheter så du har juridiska rättigheter och du kan rätt att ställa ersättningsanspråk.

Kommersiella Lokaler – Allt om hyresavtal

Tips för att förhandla om och hyra kommersiella lokaler – vad som verkligen är viktigt i ett hyresavtal!
I samband med kommersiella lokaler bör hyresprocessen involvera ett ”preliminärt hyresavtal” eller “Letters of Offer” mellan hyresgästen och hyresvärden. Det gör att du kan förhandla fram de slutliga villkoren i hyresavtalet ganska effektivt. När det slutliga hyresvillkoren har uppnåtts mellan parterna, så kan dokumentet skickas till hyresvärdens advokat för att förbereda det slutliga och giltiga hyresavtalet. Hela processen är enkel och okomplicerad. Läs mer…