Fastighetsjurist – Information gällande lokaler

Premises Liability Law, eller lagen om skadeståndsansvar för lokaler, är det regelverk som gör ägare av mark eller lokaler ansvariga för de skador som drabbar personer som befinner sig i lokalerna.

Om du har blivit skadad på annan persons egendom har den personen ett ansvar för dig och din säkerhet. Oavsett om olyckan inträffade i en butik, i ett hem, på ett kontor eller i kommersiella fastigheter så du har juridiska rättigheter och du kan rätt att ställa ersättningsanspråk.

En personskada som uppstår när någon halkar, snubblar eller faller på grund av ett orimligt farligt tillstånd (eller skick på lokalen) på annans egendom täcks av Premises Liability Law. Sådana farliga tillstånd som inte rättas till existerar bara eftersom fastighetsägaren (eller chefen) är:

• känner till situationen, men inte vidtar de åtgärder som behövs för att rätta till det, vilket leder till olyckor som annars skulle ha kunnat undvikas
• okunnig om ett farligt tillstånd, trots att det inte är svårt att upptäcka det
• eller omedvetna om att de har skapat en risksituation genom sitt vårdslöst beteende

Definitionen av farligt enligt Premises Liability Law

En Premises Liability Lawyer (lokalskadeståndsadvokat) definiera faror som ”farliga förhållanden som kan hittas på offentliga, privata eller kommersiella fastigheter” och som innefattar något av följande:

• hala eller ojämna golv
• farliga, utskjutande föremål
• fallande skräp

• osäkra ansamlingar av is eller snö

Den här lagen är det regelverk som lägger ansvaret för ev. skador som drabbar personer på ägare av den mark eller de lokaler som personen befunnit sig i när de drabbades av skadan.

Så, om du har blivit skadad på annan persons egendom har den personen ett ansvar för dig och din säkerhet. Oavsett om olyckan inträffade i en butik, i ett hem, på ett kontor eller i kommersiella fastigheter så du har juridiska rättigheter och du kan rätt att ställa ersättningsanspråk.

Lämna ett svar