Kommersiella Lokaler – Allt om hyresavtal

Tips för att förhandla om och hyra kommersiella lokaler – vad som verkligen är viktigt i ett hyresavtal!


I samband med kommersiella lokaler bör hyresprocessen involvera ett ”preliminärt hyresavtal” eller “Letters of Offer” mellan hyresgästen och hyresvärden. Det gör att du kan förhandla fram de slutliga villkoren i hyresavtalet ganska effektivt. När det slutliga hyresvillkoren har uppnåtts mellan parterna, så kan dokumentet skickas till hyresvärdens advokat för att förbereda det slutliga och giltiga hyresavtalet. Hela processen är enkel och okomplicerad.

Det är alltid önskvärt att låta hyresvärden advokat skriva hyresavtalet och ordna så att det undertecknas av båda parter. Det brukar undantagslöst vara så att advokater stöter på mindre tvistefrågor som fortfarande behöver lösas mellan hyresvärden och hyresgästen och advokater är bästa skickade att göra det för hyresvärden.

Medan alla lokaler är unika och speciella, är följande en checklista kring hur ett hyresavtal skulle kunna utformas. Komplettera sedan bara med de faktorer som är lämpliga för den speciella fastigheten.

1. Namnet på hyresvärden tillsammans med kontaktuppgifter
2. Namnet på hyresgästen tillsammans med kontaktuppgifter
3. Beskrivning av lokalerna bland annat med hänvisning till eventuella planer eller ritningar
4. Lokalens läge och område
5. Hyrestiden
6. Hyresavtalets startdatum och slutdatum
7. Alternativ för ytterligare en hyresperiod om det är tillämpligt och hur förlängningen ska regleras i förhållande till utgången av aktuell hyrestid m.m.
8. Närmare uppgifter om ev. kostnader som hyresgästen ska bekosta
9. Detaljer kring återbetalningsbara kostnader som normalt betraktas som vardagliga förbrukningsvaror i lokalerna och hur de ska återkrävas från hyresgästen. Det kan t.ex. vara städning, el, telefon och nätverk samt energi.
10. Tillåten användning av lokalerna
11. Uppgifter om eventuella incitament som ska tillhandahållas av hyresvärden
12. Detaljer om gottgörande som förväntas från hyresgästen vid slutet av hyresperioden
13. Parkeringsplatser m.m.
14. Skyltar, detaljer och godkännanden
15. Luftkonditionering, ventilation och drifttider
16. Detaljer kring tillgång till lokalerna inklusive en redogörelse för hur hyresgästen kommer att få tillgång till lokaler vid olika tidpunkter
17. Uppgifter om arbeten som skall utföras av hyresvärden före inflyttning
18. Detaljer kring ev. behov av godkännande som måste iakttas av hyresgästen i ev. anpassnings- och ombyggnadsarbeten
19. Hyresklausuler, höjningar m.m.
20. Uppgifter om den initiala starthyra
21. Närmare uppgifter om ev. garantier eller borgen som hyresgästen förväntas tillhandahållas av som en del av överenskommelsen inför inflyttningen
22. Ev. försäkringsåtaganden från hyresgästen
23. Sekretessavtal mellan parterna
24. Eventuella övriga skyldigheter hyresgästen har att genomföra under hyresperioden
25. Eventuella övriga skyldigheter hyresvärden har att genomföra under hyresperioden
26. Särskilda villkor som måste skrivas in i hyresavtalet genom advokat före undertecknandet ett avtal mellan parterna
27. Skyldigheter för hyresavtalet avseende nuvarande lagstiftning för din typ av lokal eller fastighet.

Denna förteckning ska inte betraktas som slutlig eftersom varje fastighet är unik och speciell när det gäller hyresförhandlingar. Listan kommer dock att ge dig de viktigaste saker att titta efter i första skedet av en hyresförhandling, till vilka du sedan kan adderas andra särskilda villkor i förhandlingarna kring hyresavtalet.

All hyres- eller arrendeförhandling bör innehålla bevis på det nuvarande tillståndet och skicket i lokalerna, innan de överlämnas till hyresgästen. Då vet du, vid slutet av hyresperioden, i vilket skick lokalernas förväntas att vara när du lämnar dem.  Ett “preliminärt hyresavtal” är standard och används av erfarna hyresvärdar och fastighetsmäklare. När du har strukturerat ett dokument som fungerar bra för dig med dina fastighetstyper och olika lägen, lönar det sig att skapa ett antal mallar som förenklar uppgiften att förhandla. Generellt sett är det ” preliminära hyresavtalet” inte juridiskt bindande, men det kommer att underlätta förhandlingarna och ni kommer snabbare fram till ett verkligt hyresavtal, där advokat tar över.

Lämna ett svar